Watch Spirited Away Full Movie Streaming

  Free Download Spirited Away 720p 6,6 Mb/s
  HD - Spirited Away HD 4,1 Mb/s
  Spirited Away Full Full HD 7,9 Mb/s
Spirited Away
8.5
12099 users

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Title:Spirited Away
Release:Jul 20, 2001
Runtime:2h 5m
Genre:Animation, Family, Fantasy
Stars:Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takashi Naitō, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashūin, Ryunosuke Kamiki, Yumi Tamai, Yo Oizumi, Koba Hayashi, Tsunehiko Kamijô, Takehiko Ono, Bunta Sugawara, Shigeru Wakita, Shiro Saito, Michiko Yamamoto, Keiko Tsukamoto, Akio Nakamura, Shinji Tokumaru, Kaori Yamagata

Video Trailer

12,633 Users Online