Watch Rurouni Kenshin: The Beginning Full Movie Streaming

  Free Download Rurouni Kenshin: The Beginning 720p 6,6 Mb/s
  HD - Rurouni Kenshin: The Beginning HD 4,1 Mb/s
  Rurouni Kenshin: The Beginning Full Full HD 7,9 Mb/s
Rurouni Kenshin: The Beginning
7.9
207 users

Before he was a protector, Kenshin was a fearsome assassin known as Battosai. But when he meets gentle Tomoe Yukishiro, a beautiful young woman who carries a huge burden in her heart, his life will change forever.

Title:Rurouni Kenshin: The Beginning
Release:Jun 04, 2021
Runtime:2h 18m
Genre:Action, Adventure, Drama
Stars:Takeru Satoh, Kasumi Arimura, Issey Takahashi, Nijiro Murakami, Masanobu Ando, Kazuki Kitamura, Yosuke Eguchi, Towa Araki, Shima Onishi, Takahiro Fujimoto, Soko Wada, Mansaku Ikeuchi, Mayu Hotta, Makiko Watanabe, Wataru Ichinose, Kinari Hirano, Eita Okuno, Eiki Narita, Masataka Kubota, Hoshi Ishida

Video Trailer

Keywords: #live action anime
12,633 Users Online